POSTGRADUATE STUDENTS

2019

 

                                                                                       Chenfei Wang                              Yanan Zhou                                   Qiuxia Li                                  Litao Sun

                           (Ph.D. candidate)                          (Ph.D. student)                           (Master student)                       (Master student)

 

2020

             Haiyang Yong                           Syed Saqib Ali                                  Zhili Li                                  Shuaiwei Sun                             Kaixuan Wang 

  (Ph.D. student)                        (Ph.D. student)                            (Master student)                         (Master student)                         (Master student) 

GROUP PHOTOS

2020

 

 

2019