Group Members

Prof. Dr. Guanghao Lu (鲁广昊

教授,博士生导师
Email: guanghao.lu@mail.xjtu.edu.cn
 
Postdoctoral Researcher
Yuanwei Zhu (朱远惟, email: zhuyw890109@163.com
2018, PhD, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学
2011, Bachelor, Northwestern Polytechnical University (西北工业大学
 
Students
Dongfan Li (李东藩, email: lidongfan0423@stu.xjtu.edu.cn
2016, PhD Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Master, Northwestern Polytechnical University (西北工业大学
2013, Bachelor, Northwestern Polytechnical University (西北工业大学
Wanlong Lu (鲁万龙, email: gslwl93114@qq.com
2015, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2015, Bachelor, Lanzhou University (兰州大学,材料科学与工程
Yupeng Hu(胡郁蓬
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学,物理
Yuheng Wang (王钰恒)
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, China Agricultral University (中国农业大学电气工程学院
Yuming Qiu (邱禹铭
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学材料学院
Zihao Wang (王子豪, email: m15877502187@163.com
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学电气工程学院
Peng Wei(魏鹏
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学材料学院
Jinde Yu(俞金德
2016, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2016, Bachelor, Central South University (中南大学,化学
Yurong Ren(任雨蓉
2017, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2017, Bachelor, Hunan University (湖南大学,高分子材料
Tong Xiao(肖彤
2017, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2017, Bachelor, Chongqing University (重庆大学,电气工程
Zichao Shen(沈子超
2017, Master Student, FIST, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学前沿科学技术研究院
2017, Bachelor, Xi'an Jiaotong University (西安交通大学,化学
 
Alumni
Xudong Wang(王旭东),清华大学本硕,美国普渡大学。
Han Yu (余晗),吉林大学本科,美国密苏里科技大学。
Dong Li(李栋),西安交通大学理学院本科,中国科学院硕士,香港城市大学lidonghard@163.com
Ling Zhou (周玲),西安交通大学材料学院本科,日本东京大学。
Shuang Gao (高爽),西安交大电气学院本科,日本东京大学gaoshuang_1225@163.com
Weichen Wang(王伟晨),西安交大材料学院本科,美国斯坦福大学
Linguang Zhu(朱林光),兰州大学本科,西安交大前沿院zhulg12@lzu.edu.cn

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Fifefox 以上