(1.)Basic Information

 
                     Jing Wang,Professor 
 School of Mechanical Engineering,Xi'an Jiaotong University 
  
 28,Xianning West Road, Xi'an, Shaanxi 710049 
 P.R. CHINA 
 Tel/Fax: +86-29-82664564(o) 
 Mobile:    
 Email: jwang@mail.xjtu.edu.cn 
  

(4.)Honors

ROBOCON 2008,INDIA
We won!
 

图片