我的新闻

范巧兰文章被Nano Energy接收


65.8K
2019-05-30

1. Realization of High Energy Density in an Ultra-Wide Temperature Range throughEngineering of Ferroelectric Sandwich Structures
    Qiaolan Fan, Chunrui Ma*, Yi Li, Zhongshuai Liang, Sheng Cheng, Mengyao Guo, Yanzhu Dai, Chuansheng Ma, Lu Lu, Wei Wang, Linghang Wang, Xiaojie Lou, Ming Liu a,b*, Hong Wang, Chun-Lin Jia