Chem-Station

Chem-Station 化学空间网站

 

 

 

 

 

化学空间工作室简介

位置

 

西部科技创新港19号楼(泓润楼)1088

 

                                                            

 

 

西安交大创新港化学空间工作室介绍视频

https://v.qq.com/x/page/t3118f1l1m5.html (2020)

 

2021西交化学夏令营-化学空间 (2021)

 

 

内景