研究组成员

 

::Lab &Members::                                                                                 

Group members

Principal investigator

Feng Chen (陈   烽) 

Ph.D.,Professor. 

 

Senior scientist

                      

  Qing Yang (杨   青)         Guangqing Du (杜广庆)       Hao Bian (边   浩)

Ph.D.,Associate Professor     Ph.D.,Associate Professor        Ph.D.,Associate Professor 

            

 Jiale Yong (雍佳乐)           Qijing Lin (林启静)         

 Ph.D.,Post-Doctoral Fellow   Ph.D.,Post-Doctoral Fellow

          

  Feng Liu (刘丰)                       Chao Shan (山   超)

Ph.D.,Post-Doctoral Fellow    Ph.D.,Post-Doctoral Fellow

 

Ph.D students

   

Yu Lu (陆   宇)               Fan Zhang (张   帆)           Noor Uddin                    Fei Yin(尹飞)

   

   Yao Fang (方   瑶)       Jinglan Huo (霍静岚)Jingzhou Zhang (张径舟)   Yang Cheng(成 扬)

  

   Jie Liang(梁  婕)             Xue Bai (白雪)         Huijing Li (李会景)     Minjing Li (李敏静)

  

 

Chengjun Zhang(张承君)Dayantha Lankanath

 

Graduated students

            

Jiecheng Wu(武介成)

 

    Alumni

Zefang Deng,Yan Ou,Siyu Tong,Yanyang Li, Keyin Liu,Yanmin Wu,Pubo Qu,Shengguan He,Jing Lu,Xiangwei Meng,Hewei Liu,Xianhua Wang,Xiangyuan Yin,Kai Du,Baojiang Dai,Suolong Li,Weiwei Liang,Song Liang,Jinwang Zhang,Wei Wang,Mei Qing,Tao Chen,Xiangwen Kong,Cun Li,Xiangqiang Feng,Yanning Tian,Weiming Liu,Hongbo Wang,Junhua He,Wenzheng Yang,Xianxiang Du,Wangzhe Li,Xiaoxing Feng,Guolin Xun,Jingguo Zheng,Yong Fu,Zhengxin Qian,Yangling Zhai,Yong Zhao,Xiaoli Li,Yuqian Zhang,Jingjin Wu,Hao Ye,Xuexin Niu,Yang Yang,Cong Hou,Guangrong Xu,Zhi Zhou,Chuangpeng Li,Umar FarooqQichao Li,Hong Zhang,Yang Wei,Wentao Li,Min Xi,Yanhong Dong,Zhenghong Duan,Huanrong Fan,Jinwei Duan,Shuhao Zheng.

                      

                                      
        Lab Tour