Teachers

Lab Director

Prof. Hai Cheng

Lab Manager

Youfeng Ning 

Vice Professor

Haiwei Zhang

 

Vice Professor

Pu Zhang

Vice Professor

Sasadhar Mahata

Vice Professor                      

Kathayat Gayatri

Post docotor                          

Ait Brahim Yassine

Post docotor                          

Baker Jonathan Lloyd

Post docotor                          

Perez Megias Carlos

Post docotor  

Jingyao Zhao

Assistant Engineer      

Baoyun Zong

Secretary     

Fen Zhang

Assistant

Xuexue Jia

 

 

 

Our Group

PhD students

    

                                                             

                           

        Xianglei Li(Graduated)                                       Xin'nan Zhao

                                          

                                                                             Wenjing Du                                                                           Lijuan Sha                                         

 

                                         

                                                    Hanying Li                                                              Pengzhen Duan                              

                                                              

                           Jiayu  Lu                                                                                     Youwei Li 

                                                                                                                           

                                  Ye Tian

                     
                                 

Master students

        

        

      Jian Wang                                                        Xiyu Dong

                           
                               Binglin Meng                                                 Yao Xu(Graduated)

             

            Fan  Zhang (Graduated)                   Maomao Wang (Graduated)

 

 

Group Photo