Current Members


    

Lecturer                                                                         Administrative support

HAN Tian(韩甜)HAO Ming(郝明)
Lecturer, Xi'an Jiaotong UniversitySecretary, Xi'an Jiaotong University
hantian0123@163.com 029-83395909

 

Postdoctors 

 

DING Yousong (丁友松)CHEN Weipeng (陈伟鹏)
Postdoc, Xi'an Jiaotong UniversityPostdoc, Xi'an Jiaotong University
1176072158@qq.comsxchenweipeng@163.com

 

 

Mohamed Saber Lassoued  
Postdoc, Xi'an Jiaotong University 
saber10@xjtu.edu.cn

 

Students   

  YU Kexin (余可馨)  LING Bokai (凌博恺)  
  Dr.15  Dr.16
  

ZHANG Haolan (张浩澜)  JIN Pengbo (金鹏博)  
Dr.16Dr.17
  

 

DING Xiali  (丁夏利)ZHAI Yuanqi  (翟沅琦)
 Dr.18 Dr.18
 

 

MA Yan (马焱)   LI Zihan (李子涵)
 Dr.19 Dr.19
  

Li Qianwen(李倩文)              Luo Qiancheng(罗前程)
Dr.19  Dr.19
  

He Jianyue(何剑月)Wang Yidian(王伊典)
M.19 M.19
  

 

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Fifefox 以上