Current Members


    

Lecturer 

HAN Tian(韩甜)  
Lecturer, Xi'an Jiaotong University 
hantian0123@163.com 

 

Postdoctors 

 

DING Yousong (丁友松)CHEN Weipeng (陈伟鹏)
Postdoc, Xi'an Jiaotong UniversityPostdoc, Xi'an Jiaotong University
1176072158@qq.comsxchenweipeng@163.com

 

Students

  LI Muqing (李木清)ZHANG Tao (张涛)
  D.13D.14
  lmqing@stu.xjtu.edu.cn799013359@qq.com

 

   

  YU Kexin (余可馨)  LING Bokai (凌博恺)  
  D.15  D.16
  

ZHANG Haolan (张浩澜)  JIN Pengbo (金鹏博)  
D.16D.17
  

 

GE Ning (葛宁)ZHAI Yuanqi  (翟沅琦)
D.18D.18
 

 

DING Xiali  (丁夏利)LIU Bingcheng (刘炳成)    
D.18M.16
  

BI Leyu (毕乐雨)  LI Zihan (李子涵)  
M.16M.17
  

MA Yan (马焱)    
M.17 
  

 

 

版权所有:西安交通大学 站点设计:网络信息中心 陕ICP备05001571号 IPhone版本下载 IPhone版本下载    Android版本下载 Android版本下载
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客
推荐分辨率1024*768以上 推荐浏览器IE7 Fifefox 以上