Express

 

RGFP欢迎你!

 

欢迎优秀学子报考2018年攻读硕士学位研究生

 

2018年硕士研究生推免工作已经启动

 

敬请关注

   

 

    RGFP研究方向:http://gr.xjtu.edu.cn/web/xljing/11

    理学院推免招生细则: http://phych.xjtu.edu.cn/info/1022/4226.htm

    研究生院推免招生章程:http://yz.xjtu.edu.cn/info/1012/2903.htm

  

Tel:18629670968,13649206428(王老师)

E-mail:rgfp-jing@mail.xjtu.edu.cn

 

QR code

 

Collections
类别/站点
XJTU
Siyuan webmail
Siyuan Studentmail
Web databases
Sciencenet.cn
School of Science@XJTU
Globe Science
Macromolecules
站点计数器