MEMBERS

                 

 

 

 

Dr. Xinli Jing

Professor

xljing@mail.xjtu.edu.cn

Dr. Yuhong Liu

Professor

liuyuh@mail.xjtu.edu.cn

 

Dr. Yu Li

Associate Professor

 yuli2012@mail.xjtu.edu.cn 

Dr. Shujuan Wang

Associate Professor

shujuanwang@mail.xjtu.edu.cn

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 

  

 

 

行小龙

(20183月入学)

xxl646@stu.xjtu.edu.cn

张晓婷

(2017年9月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

李岳峰

(2016年9月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

赵玉虹

(2019年9月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李淼

(20209月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

王璐

(20209月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn 

刘兆年

(20199月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

王镇

(20199月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

苏宏哲

(20199月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

王艳萍

(20199月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

王斌

(20189月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

张萍

(20189月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

刘晓琴

(20189月入学)

xx@stu.xjtu.edu.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

近年毕业学生

 

硕士

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(2010
9-20133
现在航天四院(西安)

乔泽敏
(2010
9-20133
现在中国工程物理研究院(绵阳)

黄志峰
(2010
9-20133
现在烟台万华

卢海宾
(20119-20147

现在西安交通大学能动学院

钟玉虎

(20139月-2016年7月)

现在航天六院

 

 王  晓

(20149月-2017年7月)

现在西安增材制造国家研究院

  贾贝贝

(20149月-2017年7月)

现在西安交通大学电气学院

 

刘  芬

(20149月-2017年7月)

 现在宁波舜宇光电信息

王亚楠

(20159月-20187)

现在中国农业银行陕西省分行

王雯

(20159月-20187)

现在交大一附院

牛晓茹

(20159月-20187)

现在镭目科技

蒋子康

(20169月-20197)

现在乐麦信息技术

党晓丹

(20179月-2020年7)

现在陕西省选调生

朱豪飞

(20179月-2020年7)

现在陕西省电力设计院

   

 

 

博士

 (20099-20143

现在中国科学院新疆分院

司晶晶
 
(20109-20149)

现在河海大学

马晓阳
(2010
9-20149)
现在浙江德尚


(20119月-2015年9月)
现在深圳欣天

任先艳

(20119月-2015年7月)
现在西南科技大学

 
(2013
9月-2017年6月)

现在西安近代化学研究所

 

李 朦
(2015
9月-2019年6月)

现在西安工业大学